Psyfitter inzetten in je eigen praktijk of organisatie

Psyfitter is een zelfhulpcursus in de vorm van een app, die zich richt op het vergroten van mentale fitheid. De principes en vaardigheden die in de cursus aan bod komen zijn gebaseerd op onderzoek vanuit verschillende invalshoeken. Niet alleen vanuit de positieve psychologie, maar ook vanuit de cognitieve gedragstherapie, mindfulness en leefstijladviezen.

Psyfitter is gebaseerd op Psyfit en wordt per 1 oktober 2020 door NewHealth Collective onder de naam Psyfitter aangeboden.

Psyfitter kan zelfstandig worden gevolgd, maar leent zich er ook voor om te worden ingezet als onderdeel van een behandeling of preventieprogramma. Als huisarts, vrijgevestigd psycholoog, instelling of arbodienst kan je ervoor kiezen om Psyfitter aan te bieden aan je cliënten en hen te begeleiden met het vergroten van hun mentale fitheid. Psyfitter is ook zeer geschikt als onderdeel van een preventieprogramma bij werkgevers.

Bewezen effectief

De modules van Psyfitter zijn in een Randomized Clinical Trial getest om de effecten van Psyfitter te meten. Uit dit effectonderzoek bleek dat Psyfitter effectief is in het verhogen van welbevinden, vitaliteit en gezondheid en het verminderen van symptomen van depressie en angst. 

Huisarts / POH GGZ

Ben jij huisarts of praktijkondersteuner GGZ? Dan kan je het programma aanbieden in de huisartspraktijk. Het is een generieke cursus die geen specifieke doelgroep kent. De enige voorwaarde is dat de deelnemer 18 jaar of ouder is en de Nederlandse taal beheerst. Je kunt de cliënten aanmelden via het e-health platform van NewHealth Collective. De cliënt doorloopt het zelfstandig, de POH GGZ motiveert en begeleidt, telefonisch of in face-to-face gesprekken.

Basis GGZ

Ben je vrijgevestigd psycholoog of hulpverlener in een GGZ instelling? Dan kan je het programma ook opnemen in het e-mental health aanbod. Met e-health platform van NewHealth Collective kun je dan Psyfitter en onze andere modules, apps en tools aanbieden aan je cliënten. De modules van Psyfitter kunnen onder andere worden ingezet bij piekeren, stemmingsklachten, een negatief zelfbeeld of problemen met communicatie en assertiviteit. De Psyfitter-app zorgt op die manier voor tijdwinst en verhoging van de effectiviteit van de behandeling: technieken die in de gesprekken worden aangeboden, kunnen met de Psyfitter-app worden herhaald en geoefend. 

Meer weten?

Psyfitter inzetten binnen jouw praktijk of organisatie? Neem contact op met Jerry Smit
070-3142495

Neem contact op


Daarom Psyfitter

  •  24/7 toegang om te werken aan jouw mentale fitheid 
  • Bewezen effectief
  • Zes modules in één app
  • Zelfstandig of met begeleiding
  • Laagdrempelig en anoniem 
  • Geen wachtlijst
  • Effectieve zelftesten, tips en oefeningen
  • Duidelijke structuur om aan jezelf te werken
  • Voor slechts €29,95 een jaar lang toegang.

start vandaag

Wat is Psyfitter?

 Meer over de inhoud van de cursus 

lees meer

Hoe werkt Psyfitter?

 De app bestaat uit filmpjes, tests, oefeningen en concrete tips. 

lees meer